Znie to neuveriteľne, ale takmer 30-tisíc signatárov, z toho viac ako 23-tisíc online podporilo Petíciu za zachovanie konkurenčného prostredia na trhu mobilných služieb. Cieľom petície bolo poukázať na nesprávne nastavenie podmienok pripravovanej aukcie frekvencií, ktoré v konečnom dôsledku môže viesť k vytlačeniu najmladšieho slovenského mobilného operátora z trhu a znamenať pre spotrebiteľov vyššie ceny.

Petičné hárky koncom septembra odovzdali predstavitelia petičného výboru na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb. Vzhľadom na množstvo podpisov sa úrad petíciou musel zaoberať a následne si prizval petičný výbor na rokovanie.

Petičný výbor bol následne 6. novembra listom informovaný o záveroch posúdenia petície. Úrad  sa vyjadril, „že doteraz všetky jeho opatrenia a kroky viedli k možnosti zachovania existujúceho počtu operátorov na slovenskom trhu a súčasného dodržania nediskriminácie a spravodlivého prístupu pre hociktorého z nich“.

Úrad ale zároveň odmietol vytvorenie spektrálneho limitu v pásme pod 1 GHz ako opatrenie proti účelovému hromadeniu frekvencií záujemcami s najvyššou ponukou. Pripomeňme, že 4ka ako jediný z operátorov nemá štátom pridelené frekvencie v tomto tzv. nízkom pásme, ktoré slúžia na pokrývanie menej osídlených oblastí. Všetky frekvencie sú aktuálne rozdelené medzi 3 starých operátorov. Nádejou bola pripravovaná aukcia, ktorá ale mala jednu nevýhodu, že sa v nej medzi 4 hráčov malo rozdeliť 7 frekvenčných blokov. A z matematiky vieme, že sedmička sa delí na štyrmi veľmi komplikovane. Jeden proste príde skrátka a nastavenia aukcie boli celkom jednoznačné. Za kratší koniec ťahá vyzývateľ trhu, ktorý za sebou nemá nadnárodnú spoločnosť a zahraničný kapitál.

Akokoľvek, úrad napokon plánovanú aukciu odložil. Azda tým získal aj čas nastaviť novú súťaž skutočne v zmysle toho, čo deklaroval aj po prijatí petície. Tej petície, v ktorej ho 30-tisíc ľudí vyzvalo, aby pestoval a podporoval konkurenciu na trhu mobilných služieb, ktorá jediná pre bežného človeka zabezpečí čo najnižšie ceny služieb.

Budeme sledovať, ako to napokon dopadne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *