1. Načo potrebuje operátor frekvencie?

Frekvencie  sú pre mobilného operátora základnou podmienkou pre budovanie mobilnej siete. Sú to elektromagnetické vlny, ktoré sa používajú na prenos hlasu, dát a iných informácií medzi mobilnými zariadeniami a vysielačmi. Každý operátor potrebuje určité množstvo dostupných frekvencií na to, aby mohol stavať sieť vysielačov, ktoré komunikujú s mobilnými telefónmi na týchto frekvenciách a tým poskytovať spoľahlivú a rýchlu sieťovú službu svojim zákazníkom.  Získanie práv na využívanie frekvencií nie je účelom podnikania operátorov, frekvencie tvoria len nevyhnutnú podmienku pre plnenie cieľa, ktorým je poskytovanie telefónnych a dátových komunikačných služieb pre koncového zákazníka v konkurenčnom prostredí.

2. Aký je rozdiel medzi frekvenciami?

Frekvencie v rôznych pásmach majú odlišné vlastnosti a schopnosť prenikať cez prekážky, rôzny dosah vysielania a predpoklady pre dosahovanie prenosovej rýchlosti. Vyššie frekvencie majú tendenciu mať menší dosah, ale vyššiu prenosovú rýchlosť. Naopak, nižšie frekvencie môžu prenikať cez steny a prekážky lepšie, ale majú nižšiu prenosovú rýchlosť. Frekvencie pod 1 GHz mobilní operátori využívajú pre zabezpečenie spoľahlivého pokrytia krajiny aj v oblastiach, kde je objem požiadaviek na komunikáciu nižší (počas ciest, v prírode a pod.), kým frekvencie nad 1 GHz sú používané pre pokrytie husto osídlených oblastí na zvýšenie kapacity a rýchlosti siete. Vysielacie stanice spolu s mobilnými telefónmi dohodnú vhodnú kombináciu frekvencií pre komunikáciu v príslušnej situácii.

Vzhľadom na to, že 4ka nemá žiadne frekvencie pod 1 GHz, nevie efektívne pokrývať vidiecke oblasti, ale ani napríklad neobývané úseky diaľnic a pod. Robí tak len vďaka tzv. národnému roamingu. To znamená, že jej svoju sieť sprístupnil jeden z konkurentov a Štvorkári sa prihlásia na miestach, kde nie je pokrytie 4ky, do tejto siete. Každý ale vie, že lepšie sa býva vo vlastnom, ako v podnájme.

3. Kto a ako prideľuje frekvencie?

Frenkvencie prideľujú štáty prostredníctvom nimi poverených inštitúcií a v súlade s medzinárodnými dohodami. Na Slovensku je to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (často sa hovorovo používa aj označenie z minulosti – Telekomunikačný úrad), ktorý je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Úrad má podľa zákona postupovať nestranne a nezávisle.

V prípade významných frekvencií úrad organizuje výberové konania, pri ktorých však musí zohľadniť dopad na konkurenciu na trhu a zabezpečiť, aby silné subjekty na trhu nemohli hromadiť frekvencie na úkor menších účastníkov trhu, ktorí práve vnášajú na trh dynamický konkurenčný tlak. V tomto prípade ide práve o 4ku, ktorá na jednej strane stlačila ceny nadol, no na druhej strane jej štát opakovane nepomohol, aj keď to sľúbil.

4. Aký operátor má na Slovensku aké frekvencie?

Pri pohľade na súčasnú situáciu v SR,  frekvencie harmonizované pre mobilné elektronické komunikačné služby sú (okrem pásma 1800 MHz) extrémne nezdravo kumulované u troch najväčších operátorov, čo neprospieva rozvoju hospodárskej súťaže na trhu.

Súčasné rozdelenie prídelov celoštátnych frekvencií vo frekvenčných pásmach 700/800/900/1800/2100/2600/3500/3700 MHz (bez regionálnych prídelov) je nasledovné:

Frekvenčné pásmoOrange SlovenskoTelekomO2 SlovakiaSWAN (4ka)Platnosť IP
7002×102×102×1031.12.2040
8002×102×102×1031.12.2028
9002×10,22×10,22×4,231.12.2025
9002×10,207.09.2026
Spolu pod 1 GHZ60,460,468,80
18002×202×18,22×18,82×1831.12.2040
21002×202×202×2031.12.2026
2600 FDD2×302×4031.12.2028
2600 TDD5031.12.2028
350010010031.12.2045
370010010031.12.2045
Spolu celkom300,4366,8246,4136

5. Aké frekvencie sa budú prideľovať v roku 2023?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásil dňa 21.8.2023 verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz. Záujemcovia môžu predkladať pripomienky k zverejnenému návrhu výzvy na predloženie ponúk do 21.9.2023. Následne regulátor vyhlási elektronickú aukciu.

Frekvencie v pásme 900 MHz sú vhodné pre všetky typy sieti, od 2G po 5G a ich výhodou je, že sa dobre šíria. Celkovo sa bude dražiť sedem blokov po 5 MHz s vyvolávacou cenou 14 miliónov. Pôvodne regulátor formuloval zámer prerozdeliť frekvencie tak, aby dorovnal s konkurenciou štvrtého operátora, ktorý nemá žiadne pod 1 GHz.

Od tohto zámeru ale ustúpil a ako upozornil technologický web zive.sk, operátori si „budú môcť kúpiť jeden alebo dva bloky frekvencií v cennom pásme 900 MHz, čím by sa teoreticky mohli dostať k pásmu traja veľkí operátori a 5 MHz by si mohla kúpiť 4ka“. Ak sa nastala takáto situácia, 4ka nebude vedieť iba s jedným blokom 5 MHz vybudovať efektívnu sieť a bude naďalej závislá od ostatných operátorov a národného roamingu.

Dôležité je povedať, že traja starí operátori majú omnoho viac zákazníkov, zázemie nadnárodných spoločností a tým pádom aj omnoho väčšiu ekonomickú silu. Môžu v aukcii preto poľahky prevalcovať mladšieho a ekonomicky menej stabilizovaného súpera. Jediný, kto vie toto dorovnať je regulátor, samozrejme ak má úprimný záujem udržať konkurenciu na trhu mobilných operátorov.

Frekvencie z pásma 2100 MHz sú vhodné na posilnenie pokrytia v miestach, kde sa pohybuje veľa zákazníkov a je tam veľké spotreba dát.

Keďže vysúťažené frekvenčné pásma budú môcť operátori používať nasledujúcich 20 rokov, táto aukcia rozhodne o podmienkach na trhu a možnej konkurencii na ňom na dlhú dobu vopred.