Pripravovaná aukcia frekvencií budí stále viac otázok a podozrení

Tento týždeň sme na základe infozákona obdržali z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informácie, ktoré len potvrdzujú naše obavy, že nadchádzajúce výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz formou elektronickej aukcie, je nedostatočne pripravené a môže sa skončiť poškodením práv spotrebiteľov s dopadom na niekoľko desaťročí.

Zaujímalo nás, s kým úrad konzultoval pripravované výberové konanie, nakoľko nedávnu aukciu frekvencií v pásme 700 MHz pripravoval v spolupráci s renomovanou konzultačnou firmou Grant Thornton Advisory.

V prípade nadchádzajúcej aukcie už úrad nevyužil služby žiadnej renomovanej agentúry, ale poradil si sám. Takmer. Okrem predsedu úradu Ivana Martáka sa na príprave aukcie podieľali 4 jeho podriadení z úradu (riaditeľ Odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák, riaditeľ Odboru správy frekvenčného spektra Milan Mizera, vedúca oddelenia pozemnej pohyblivej služby Erika Dercová a vedúci oddelenia rozhodnutí Radomír Lováni). Mimo kmeňových zamestnancov štátneho regulátora sa na nastavení podmienok kľúčového tendra podieľal aj niekdajší podriadený predsedu Ivana Martáka, právnik Stanislav Marek. Ppodľa profilu na LinkedIn pracoval do decembra 2020 v spoločnosti Orange Slovensko viac ako 16 rokov ako Regulatory Affairs Manager.

Myslíme, že je minimálne neštandardné, ak tak dôležitý a strategický krok, akým je aukcia frekvencií na ďalších 20 rokov pripravuje len úzka skupina interných pracovníkov, vrátane bývalých spolupracovníkov jedného z operátorov. Omnoho väčšiu dôveru by sme mali v aukciu, ak by bola konzultovaná, tak ako v minulosti, s niektorou z renomovaných audítorských spoločností. Tá by dokázala nezávisle posúdiť situáciu na našom trhu a navrhnúť kroky na zabezpečenie konkurenčného prostredia, ktoré ako jediné dokáže generovať výhodnejšie ceny pre zákazníka, čo by tiež pomohlo zvýšiť transparentnosť celého procesu.

Rovnako prekvapivé odpovede dáva Regulačný úrad aj na otázky, či pripravovanú aukciu konzultoval s Skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) tak ako ukladá Európsky kódex elektronických komunikácií. Ide o poradnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá pomáha Európskej komisii pri rozvoji politiky rádiového frekvenčného spektra.  Údajne sa tak stalo, ale neexistuje o tom žiadny zápis. To minimálne vzbudzuje pochybnosti o tom, na akej úrovni sa podobné stretnutie uskutočnilo. Nie je totiž zvykom, aby z podobne zásadných rokovaní nikto nevyhotovil žiaden dokument.

Rovnako neexistuje žiaden dokument z rokovania s Protimonopolným úradom SR, ktorý v minulosti už dal regulátorovi presné písomné inštrukcie k vypísanej verejnej diskusii.

Pochybností o tejto aukcii pribúda každým dňom. Možno by bolo načase priznať si, že nie je práve kvalitne pripravená a zobrať si čas na jej dopracovanie. Okrem odbornej verejnosti o to žiada v petícii už viac ako 20-tisíc občanov.

Celú odpoveď Regulačného úradu si môžete prečítať TU.