Svoje zámery s nadchádzajúcou aukciou frekvencií uverejnil po prvý raz Regulačný úrad 9. decembra 2022 v dokumente s komplikovaným názvom „Verejná diskusia k príprave výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 – 3800 MHz“. Tento materiál slúži na to, aby regulátor odkryl svoje karty a umožnil verejnosti diskutovať jeho ďalšie záujmy pri tak dôležitých krokoch, ako je napr. výberové konanie, ktoré určí tvár telekomunikačného trhu na nasledujúce dekády.

Súčasťou dokumentu bol aj zámer úradu zaviesť presný tzv. spektrálny limit – teda hranicu, koľko môže mať ktorý operátor frekvencií v jednotlivých pásmach. Regulátor ešte vlani v decembri navrhoval takéto limity dva:

  1. Podľa toho prvého mohol každý operátor získať v pásme pod 1 GHz frekvencie maximálne v celkovom rozsahu 50 MHz. Úrad by tak jednoznačne stanovil limity pre celý trh.
  2. Druhý limit sa vzťahoval priamo k plánovanej aukcii a to tak, že v nej môže každý účastník získať v ponúkanom pásme 900 MHz maximálne dva bloky s veľkosťou 2 x 5 MHz.

Čo by to v praxi znamenalo?

Úrad by férovo nastavil limity pre existujúcich štyroch operátorov a vyrovnal ich pozície na trhu. V súčasnosti je totiž vďaka hriechom minulosti 4ka diskvalifikovaná z budovania plnohodnotnej siete tým, že nemá žiadne frekvencie pod 1 GHz, ktoré by jej umožnili pokryť menšie vidiecke sídla či neobývané úseky okolo ciest. Podľa súčasného rozdelenia spektra by spomedzi troch veľkých operátorov mohli dražiť v prvom kole len Orange Slovensko a Telekom, nakoľko O2 už aktuálne dostatok spektra má. Z voľných 7 blokov by tak tri ostali voľné pre operátorov, ktorý ešte v tomto pásme žiadne frekvencie nemajú – či už pre 4ku alebo aj pre prípadného nového 5. operátora.

Regulačný úrad následne ale uverejnil „Výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz“ a z tej už ale prvý spektrálny limit vypadol. Ostal tam len ten druhý.

Úrad sa teda vzdal ambície regulovať podmienky podnikania a vytvoriť dostatočné konkurenčné prostredie pre mobilných operátorov. Dá sa totiž s úspechom predpokladať, že veľkí nadnárodní hráči budú mať dosť zdrojov na to, aby si svoje pozície v pásme pod 1 GHz zabetónovali nielen za účelom svojho podnikania, ale aj preto, aby z neho vytlačili konkurenciu či nedopustili príchod nového hráča.