Pre 4ku zmizla aj možnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb takýto spor rozhodnúť.

Mobilný operátor 4ka bojuje za udržanie konkurenčného prostredia na trhu mobilných služieb. Pokiaľ nezíska na štátom organizovanej aukcii potrebné frekvencie na dobudovanie plnohodnotnej mobilnej siete, bude aj naďalej odkázaný na národný roaming. Pre zmenu zákona mu však ostatní operátori nebudú musieť takúto možnosť ponúknuť, na čo mobilný operátor upozornil v pondelok.

Pre 4ku zmizla aj možnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb takýto spor rozhodnúť. Dôvodom je zmena zákona, ktorú na poslednej schôdzi pred predčasnými voľbami schválila Národná rada.

Toto sú najpredávanejšie telefóny u našich operátorov. Jedna skupina telefónov je najžiadanejšia

“Oklieštili regulačné právomoci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, teda štátu. Ten v minulosti mohol rozhodovať spory v oblasti prístupu do siete, čiže v našom prípade národného roamingu, ktorý nám musia poskytnúť ostatní operátori, kým dobudujeme vlastnú sieť,” objasnil predseda predstavenstva operátora SWAN Juraj Ondriš.

Regulátora podľa 4ky taktiež zásadne ovplyvňuje zmena zákona, ktorá hovorí o tom, že odvolať šéfa úradu môže len predseda Národnej rady. Doteraz bolo odvolanie v moci poslancov na návrh vlády väčšinou hlasov v pléne.

Najmladší mobilný operátor chce s pomocou verejnosti dosiahnuť vyrovnanie pomerov na trhu. Ako jediný totiž nedisponuje nízkymi frekvenciami pod jeden GHz, ktoré slúžia na pokrývanie vidieka či menej osídlených oblastí.

Už v tejto chvíli máme pod petíciou dosť podpisov na to, aby sa ňou úrad zaoberal. Veríme, že aj tento záujem verejnosti podnieti úrad, aby sa vrátil k svojmu pôvodnému zámeru a udrží na Slovensku aj naďalej efektívne konkurenčné prostredie medzi mobilnými operátormi. Len to totiž dokáže vygenerovať pre zákazníkov nízke ceny volaní, dát či SMS,” dodal Ondriš.

ZDROJ: HN Online | Mobilný monopol. 4ka bojuje za udržanie konkurenčného prostredia, ostatní jej musia frekvencie ponúknuť