Predseda úradu vysvetľuje, že urobia aukciu frekvencií zámerne s väčším predstihom.

Štátny regulačný úrad pripravuje dôležitú aukciu licencií na frekvencie, ktoré budú určené pre mobilných operátorov. Ako uvádza jej zástupca, počíta s tým, že aukciu urobí s veľkým predstihom pred vypršaním pôvodných povolení na používanie frekvencie. Operátori si tak môžu pripraviť peniaze vopred.

Primárne pre ľudí z oboru a čitateľov, ktorých táto problematika zaujíma, prinášame dôležité vyjadrenia k téme, ktoré môžu zmeniť pomery na mobilnom trhu. V rozhovore s predsedom regulátora Ivanom Martákom sa dočítate:

  • aké licenčné frekvencie chcú priamo predať a aké sa má dostať do aukcie
  • že o slovenský trh nemá záujem 5. operátor a prečo je to jasné
  • prečo uprednostňuje predaj viacerých pásiem naraz
  • prečo urobí aukciu frekvencií vo väčšom predstihu
  • na ako dlho asi štát predá pásma
  • že predsedovi úradu veľmi vyhovuje aktuálna situácia na trhu
  • že 4ke umožní získanie nízkeho pásma a ako to urobí

Úrad nedávno realizoval nezáväzné verejné diskusie k viacerým pásmam. Čo tým sledujete?

Je to nezáväzný systém, ktorý nie je popísaný v zákone, ale umožňuje prvú fázu komunikácie s telekomunikačným sektorom. Koncom septembra sa skončili verejné diskusie k niekoľkým frekvenčným pásmam.

Mali sme tam pásmo 3,8-4,2 GHz, ktoré je dnes na Slovensku takmer úplne voľné. Mohlo by byť použité aj na lokálne alebo regionálne prídely pre malých a stredných regionálnych fixných operátorov, ktorí prídu v roku 2025 o pásmo 3,6-3,8 GHz . Dnes tam majú regionálne prídely po 40 MHz a nemalý počet zákazníkov.

Nestretli sme sa však s ich strany s dostatočným záujmom a preto si skôr myslím, že to pásmo bude použité na individuálne testovacie prídely do konca prvého polroku 2024, kedy plánujeme verejnú diskusiu pre toto pásmo, dúfajme že úspešnejšie, zopakovať.

A čo ďalšie pásma?

1 500 MHz pásmo väčšina operátorov nechce zaradiť do aukcie roku 2023, považuje ho za zrelé na predaj až niekedy v rokoch 2025-2026. Tak sme sa rozhodli, že ďalšiu verejnú diskusiu spravíme aj pri tomto pásme, podobne ako v predošlom prípade, v prvom polroku 2024.

Rovnaká situácia sa zopakovala aj pri pásme 26 GHz, kde si väčšina diskutujúcich subjektov myslí, že jeho celonárodné prideľovanie formou aukcie by mohlo prebiehať v horizonte rokov 2025-2026.

V tomto pásme je momentálne skôr záujem o menšie prídely v rozsahu 200-400 MHz a skôr po okresoch alebo po menších regiónoch – a to na testovacie účely.

Ako presne?

Na kampusové siete (určené pre výrobné podniky, firmy resp. univerzity, pozn. red.) a na vyskúšanie si technológií pre poskytovanie fixového internetu – na menšom území a na menšom počte neplatiacich testovacích zákazníkoch.

K čomu ešte je 26 GHz?

Veľmi vysoké 26 GHz frekvencie je možné využívať na 5G, avšak pre ich komplikované šírenie sa dajú využiť iba vo veľmi obmedzenej miere. Pásmo okolo 26 GHz by mohlo byť využiteľné pri masových akciách ako sú koncerty s účasťou desiatok tisíc ľudí či v biznis sfére. Zároveň nie sú celkom vhodné ani na pokrývanie celých miest, keďže nemáme lokality, kde by žili na malom území milióny ľudí.

Naznačovali ste, že ďalších veľkých aukcií by sme sa mohli dočkať v priebehu budúceho roka. Je ten plán ešte aktuálny?

Veľmi dobrá a aktuálna otázka.

Zatiaľ stále máme v rozpočte na rok 2023 náklady na aukciu, teda na aukčný dom s dobrou medzinárodnou reputáciou, ktorý by mal aukciu zrealizovať . Pokiaľ sa finančná situácia operátorov v budúcom roku výrazne nezhorší, čo budeme ako dobrý gazda priebežne monitorovať, tak aukciu uskutočníme v poslednom štvrťroku budúceho roku a individuálne povolenie (licencie) by mali byť právoplatné začiatkom roku 2024.

Aukciu budeme robiť s dvoj- alebo trojročným predstihom pred vypršaním súčasných licencií na predávané pásma. Preto, aby sme dali operátorom právnu istotu a dostatok času na prípravu svojich investičných a obchodných plánov na roky 2025-2045 bez zbytočného stresu.

Ja túto zásadu predstihu dvoch až troch rokov razím, lebo mám za sebou viac ako 25 ročné skúsenosti s nákupom frekvencií u operátorov Slovak Telekom a Orange. Viem, koľko času potrebujú mnohonárodné firmy na zafixovanie svojich plánov s akcionármi.

O aké frekvencie by sa mohlo reálne budúci rok súťažiť? Hovorilo sa o 900, 2100 MHz…

Balíkovanie – teda súbežný predaj – množstva frekvencií do jednej aukcie má hlavne ekonomický zmysel, pretože aukčný dom má podľa našich skúseností asi 60 percent nákladov fixných a len 40 percent nákladov variabilných podľa počtu dražených frekvencií. To znamená, že mať jednu aukciu pre maximum frekvencií je úplne ideálne z pohľadu nákladov.

Náš pôvodný maximalistický plán na aukciu roku 2023 rátal so súbežným, teda balíkovaným, predajom až siedmich frekvenčných pásiem: 900, 2 100, 1 800, 1 500 Mhz, ďalej 26 GHz, 3,8-4,2 GHz a konečne „pikošku“ pásmo 3,6-3,8 GHz len na osem mesiacov.

Prečo na osem mesiacov?

V poslednej aukcii z mája tohto roku sme predali celé pásmo 3,4-3,8 GHZ od 1. septembra 2025 do konca roku 2045, ale pásmo 3,6-3,8 GHz má platnú súčasnú licenciu len do konca roku 2024, takže zostáva osem mesiacov, od januára do augusta 2025, kedy nie je pridelené.

Myslím si, že buď tí, ktorí ho vlastnia dnes alebo tí, čo si ho vysúťažili vo výberovom konaní pre budúcnosť, budú mať záujem si ho na tých osem mesiacov dokúpiť za adekvátnu sumu. Je našou povinnosťou im túto možnosť poskytnúť.

To by bola taká super ideálna veľká aukcia. Tá reálne bude aká?

Skúsme to prebrať pásmo po pásme. Čo by tam asi nemalo byť? Ešte to neuzatváram, ale ak drvivá väčšina záujemcov hovorí o tom, že pásma 1 500 MHz a 26 GHz ešte musia zrieť, tak s ich predajom logicky počkáme.

Pokiaľ hovoríme o pásme 3,8-4,2 GHz, ako som už spomínal skôr, tam takisto momentálne nie je žiadny reálny záujem. A ak tam nie je jednoznačný dopyt, tak radšej počkáme na dobehnutie koordinácie, minimálne regionálnej s okolitými krajinami, respektíve počkáme si na výhľad, či nasledujúca Svetová rádiokomunikačná konferencia koncom roku 2023 nebude mať plány toto pásmo globalizovať s nejakým konkrétnym určením povedzme v roku 2027.

Musíme si byť istí, že ak toto pásmo pridelíme na 10 rokov, povedzme 2025-2035, že sa nebudeme od roku 2027 osem rokov hanbiť nad tým, akú hlúposť sme vyviedli. Na jednej strane chceme dať šancu mať vlastné spektrum aj menším operátorom, ale na druhej strane musia dostať aj právnu istotu, že dané pásmo budú môcť plnohodnotne a bez obmedzení využívať.

To sú teda tri pásma, ktoré v aukcii roku 2023 na 80-90 percent nebudú.

To znamená, že nám ostávajú štyri pásma, z nich dve – 900 MHz a 2 100 MHz – tam definitívne budú.

V mesiacoch september a október prebiehala verejná konzultácia na obnovu pásma 1 800 MHz. Pod obnovou je treba rozumieť predĺženie súčasných licencií na ďalšie obdobie ich súčasným držiteľom.

A keby mal záujem niekto iný?

Chceli sme v nej dať priestor nesúhlasiť s týmto postupom napríklad novým operátorom, ktorí by povedali: v žiadnom prípade túto frekvenciu nepredlžujte súčasným držiteľom, my sa plánujeme zúčastniť aukcie a získať všetky predávané pásma vrátane pásma 1 800 MHz.

Noví operátori o pásmo nemajú záujem

O akých operátorov by mohlo ísť, že by chceli všetky pásma?

Nechcem nikoho menovať, ale sú napríklad českí, rakúski, maďarskí operátori, ktorí nie sú aktívni na Slovensku. Nemohli sme vylúčiť, že by sa niekto neprihlásil a nechcel by v aukcii získať celé portfólio frekvencií, ktoré sa budú ponúkať. Takže sme museli počkať, ako dopadne verejná konzultácia.

Dnes už vieme, že sa žiadny nový operátor verejnej konzultácie nezúčastnil a o pásmo 1800 MHz záujem neprejavil. Pásmo 1800 MHz taktiež súčasťou aukcie v roku 2023 nebude, ale bude mimo aukcie predĺžené súčasným držiteľom.

Viete, na Slovensku sú len dve pásma ideálne rovnako rozdelené medzi všetkých štyroch operátorov, okrem pásma 3,4-3,8 GHz prideleného v tomto roku je to práve zmieňované pásmo 1 800 MHz. Preto ho radi obnovíme, aby sme v tomto ideálnom rozdelení mohli pokračovať aj ďalej. Pre dlhodobé udržanie stavu konkurencie štyroch operátorov sa nám to zdá ako veľmi dobrý krok.

Niekto z nových operátorov môže ale namietať, že sa síce nezúčastnil verejnej konzultácie, ale o pásmo má predsa len záujem.

Daný operátor mal šancu povedať „nie, v žiadnom prípade, ja s tým nesúhlasím“ vo verejnej konzultácii. A ak tak nespravil, bude konfrontovaný s faktom, že frekvencia 1 800 MHz vo verejnej aukcii nebude.

Neberte to tak, že 1800-ku dáme za nejaký smiešny groš, hlboko pod cenu. Budeme zasa hľadať medián ceny vychádzajúcej z posledných aukcií na toto pásmo v Európe. Aby sme sa na európske pomery neboli ani drahí a ani lacní.

Chcete predĺžiť pásmo na 15 alebo 20 rokov? Ako to bude pri ďalších frekvenciách?

Dnes už máme minimálne dva termíny na ďalšie dve frekvenčné aukcie budúcnosti – a sú to roky 2040 a 2045. Budeme sa chcieť k týmto dvom termínom opätovne upínať, to znamená, že rovnako obnova spektra 1800 MHz, ako aj aukcia 2023 sa bude kryť s týmito dátumami. Pri obnove spektra 1 800 MHz pásma sme mali dve alternatívy, buď 10 alebo 15 ročné predĺženie. Rozhodli sme sa pre 15 rokov.

Čo sa týka aukcie, európsky kódex preferuje 20 ročné licencie. Dobrý regulátor musí totiž poznať kontext a poskytovať predpovedateľnú budúcnosť – 20 rokov sú dve dobré investičné obdobia, pretože životný cyklus technológie trvá približne 10 rokov. Buď v najbližšom období nájdeme alebo dostaneme nové relevantné argumenty, prečo by licencie mali byť 15- a nie 20-ročné, alebo pôjdeme po normálnom formáte približne 20 ročnej licencie, t.j. licencie platnej do konca roku 2045.

Takže suma-sumárum: v aukcii budú najpravdepodobnejšie tri spektrá – 900 MHz, 2100 MHz obe dražené na približne 20 rokov a pásmo 3 600 – 3 800 MHz. Dražené na osem mesiacov roku 2025.

Nehrozí, že pre zvažovaný vyšší odvod pre operátorov by sa mohol znížiť zisk z aukcie?

Pripúšťam to. Každý rozpočet má svoje limity. Máme so štvoricou mobilných operátorov relatívne otvorený dialóg na témy ako dopad zvýšenia špeciálneho odvodu či dopad nárastu cien elektrickej energie . Často sa stretávame, dostávame spätnú väzbu. Samozrejme, nie je to tak, že by nás viedli za vôdzku, kam chcú. Ale dopady očakávame skôr v oblasti maloobchodných cien ako v oblasti nákupu frekvencií na obdobie nasledujúcich 15 či 20 rokov.

Úprimne, ak je úrad gazda, ktorý spravuje frekvencie pre tento štát, musí ich spravovať čo najefektívnejšie – a to znamená ich predaj za priemerné európske ceny. Aby operátori neminuli všetky peniaze len na nákup frekvencií, ale aby vedeli adekvátnym spôsobom aj stavať siete a poskytovať kvalitné moderné služby svojim zákazníkom.

Ak urobíte aukciu budúci rok, nehrozí, že operátori nebudú mať dostatok voľných peňazí? Skúsme bežným čitateľom vysvetliť, ako je to s platbami za frekvencie.

Prišli sme s myšlienkou, že by sme platby rozkladali na viac rokov – na povedzme 4, 5, 6 ročných platieb. Akýkoľvek veľký výdaj pre operátora znamená, že v ten daný rok, keď platí za frekvencie, sú jeho investičné možnosti nižšie.

Máme dobrú prax so zábezpekou ponuky, ktorá sa teraz pohybovala na úrovni od jednej polovice do jednej štvrtiny. Naposledy to bola jedna štvrtina a operátori to akceptovali ako adekvátnu čiastku.

Operátori tiež poznajú našu dlhodobú víziu získavať z aukcií výnos približne na úrovni priemerného výnosu krajín Európskej únie za posledné roky – za rovnaké spektrum. To znamená, že si vedia s pomerne veľkým predstihom z verejných zdrojov vypočítať, koľko peňazí budú na aukciu asi potrebovať.

Je dôležité, aby operátori mali v rozpočte roku 2023 pripravený dostatočný objem prostriedkov na to, aby sa vedeli aukcie bez obmedzení a v súlade so svojimi zámermi zúčastniť.

Avizujeme, že pôjdeme cestou buď piatich alebo šiestich ročných platieb. Je to dôležité avízo – jednak pre časovú alokáciu peňazí u operátorov, jednak pre plánovanie príjmovej časti štátneho rozpočtu.

Ako je to s draženými pásmami dnes?

Dnes je to rozdelenie asymetrické.

Pásmo 900 MHz má celkovo 2×35 MHz, Slovak Telekom a Orange majú po 2×10,2 MHz, O2 má 2×14,2 MHz a 4ka nič. Pásmo 900 MHz bolo doteraz členené na 200 kHz kanály používané na prenos hlasu – celkovo 175 hlasových kanálov. V novej licencii to bude členenie na celkovo sedem 2×5 MHz dátových blokov.

Hovoríme teda o tom, že je v tomto pásme sedem prideliteľných blokov a číslo sedem nie je deliteľné štyrmi.

Viete, aj rozdelenie pásiem 800 MHz a 900 MHz je také, že traja tradiční operátori (O2, Orange a Slovak Telekom) tam majú v každom z oboch spektier po dva bloky a 4ka nič.

Ak má 4ka získať vôbec nejaké spektrum pod 1 GHz, tak je toto posledné pásmo a toto posledná aukcia do roku 2028, pri ktorom sa jej to môže podariť.

Čo urobí úrad?

Ak úrad hovorí, že je nadmieru spokojný s rozdelením trhu medzi štyroch operátorov a chcel by toto usporiadanie čo najdlhšie udržať, úrad by mal poskytnúť aj štvrtému operátorovi možnosť dostať sa k tomu životne dôležitému spektru.

Takouto možnosťou by mal byť spektrálny limit alebo „zastropovanie“ počtu vydražených blokov na maximálne dva pre každého účastníka aukcie, prostredníctvom ktorého by sa aj pre štvrtého operátora ušiel aspoň jeden blok. Potom by očakávané rozdelenie blokov bolo 6 blokov pre O2, Slovak Telekom a aj Orange vs. jeden blok pre 4ku. Samozrejme za predpokladu, že sa aukcie nezúčastní nejaký nový záujemca o túto frekvenciu.

Samozrejme, sú aj iné návrhy, prostredníctvom ktorých by to rozdelenie mohlo byť ešte viac v prospech štvrtého operátora. Napríklad: spoločný spektrálny limit pre spektrá 700, 800 a 900 MHz na maximálne 5 blokov, ktorý by neumožnil súčasným operátorom kúpiť si viac ako jeden blok, čo by 4ke otváralo možnosť kúpiť si eventuálne až štyri bloky a rozdelenie medzi štyrmi operátormi by mohlo byť ďaleko viac symetrické, a to 5:5:5:4.

Naznačujete, že možno zvýhodníte 4ku, aby sa dostala k nižšiemu pásmu. Počítate s tým, že tam budú nejaké obmedzenia pre veľkých hráčov, aby nemohli nakúpiť všetko?

Povedzme si veľmi úprimne, že akékoľvek stropovanie rozsahu frekvencií do veľkej miery minimalizuje súťaž v samotnej aukcii. Častokrát končí v prvom, druhom, treťom kole, pretože dopyt nemôže byť väčší – logicky, keďže ho zámerným a konkrétnym spôsobom limitujeme.

V žiadnom prípade by to ale nemalo viesť k tomu, aby tie vydražené ceny boli voči európskemu priemeru nízke. Na Slovensku by pri stropovaní bolo preto nevyhnutné, aby vyvolávacia cena bola na úrovni výslednej ceny v iných krajinách Európskej únie. Museli by sme začínať na veľmi vysokej sume, lebo sa dá očakávať, že aukcia by skončila veľmi rýchlo.

To ale znamená, že nikto nič nedostane zadarmo alebo lacnejšie, ale dostane to za iba a iba adekvátnu cenu.

Ako majú byť vo všeobecnosti vyhlasované ďalšie aukcie?

Chceme byť dobrý regulátor, ktorý si berie ponaučenie z toho, že určite aj štvoroperátorské prostredie doviedlo Slovensko k tomu, že dnes, po relatívne dlhej dobe, keď tomu tak nebolo, patrí podľa prieskumov Európskej únie medzi krajiny s relatívne lacným mobilným telefonovaním a dátami.

Nehovorím, že to je len zásluha 4ky, ale my si naozaj vážime a oceňujeme konkurenciu štyroch operátorov. Sme jedna z najmenších krajín, ktorá má štyroch operátorov, Úrad by ale rád toto usporiadanie udržal, pokiaľ to regulačnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, bude možné.

A pokiaľ nie?

Ad absurdum nepôjdeme, ale určitú ochranu si 4ka ako štvrtý operátor zaslúži. Nie v tom, že by mala platiť za pásmo menej ako je Európsky priemer alebo menej ako budú platiť iní účastníci aukcie, ale v tom, aby mala nárok sa k spektru dostať, následne dostavať vlastnú sieť a rovnocenne súťažiť s ostatnými sieťovými mobilnými operátormi.

Nie je jej aktuálne pokrytie dostačujúce?

Vieme, že dnes pokrytie obyvateľstva Slovenska vlastnou sieťou 4ky nie je porovnateľné s pokrytím ostatných operátorov, pretože frekvencie vhodné na realizáciu pokrytia sú práve tie nízke frekvencie pod 1 GHz (700, 800 a 900 MHz), ktoré v súčasnosti 4ka vôbec nemá.

Pokrývať Slovensko frekvenciou 1 800 MHz, ktorá na pokrývanie veľkého územia nie je vhodná, je dosť veľký nezmysel – stálo by to neúmerne veľa peňazí.

Nižšie frekvencie si 4ka už mohla nakúpiť.

Jasné, zainteresovaný môže povedať, že si mohli v predošlých aukciách kúpiť pásmo 800 MHz v roku 2013 alebo 700 MHz v roku 2020 .

Ale chcem zainteresovanému pripomenúť, že frekvencia 800 MHz sa dražila v rovnakej aukcii ako pásmo 1800 MHz, ktorého získaním 4ka následne inicializovala svoje mobilné plány. Ale zároveň platí, že si 4ka vôbec nemohla byť získaním spektra 1800 MHz istá.

Za týchto okolností je veľmi ťažké ísť do vydraženia oboch spektier paralelne, pričom spektrum 800 MHz bolo v tejto aukcii mnoho násobne drahšie, lebo vôbec neviete, či vložíte nohu do dverí mobilného podnikania na Slovensku alebo nie. Jednoducho, rozumiem tomu, že si v aukcii roku 2013 frekvenciu 800 MHz nekúpili, pretože vôbec nevedeli, či s mobilným podnikaním začnú alebo nie.

A čo 700 MHz pásmo?

Jasné, mohli sa rozhodnúť vydražiť v roku 2020 pásmo 700 MHz, no nezúčastnili sa aukcie. A teraz budem parafrázovať ich stanovisko: neverili, že by mohli v nelimitovanej súťaži o šesť blokov v tomto pásme uspieť voči veľkej trojke, kde každý z nej mal ambíciu získať nie menej ako dva bloky.

Takže jej chcete pomôcť zvýhodnením v 900 MHz pásme.

Aukcia na 900 MHz je pre 4ku posledná možnosť, ako sa môže pokrytím vyrovnať ostatným operátorom, čo – verím a dúfam – je ich jednoznačná a neoddiskutovateľná ambícia. Bez tejto frekvencie to ale proste nepôjde.

Možné scenáre spektrálnych limitov pre pásmo 900 MHz budú, samozrejme, podrobené pripomienkam, návrhom a protiargumentom vo verejnej konzultácii.

Autor: Filip Hanker, Filip Maxa