Najväčšia udalosť posledných rokov na telekomunikačnom trhu má výsledky. Slovak Telekom získal v dražbe najviac frekvencií a trhu pribudlo nové meno.

Najviac frekvencií získal Slovak Telekom a štvrtým operátorom je Swan. Ten chce získať až pol milióna klientov. Aukcie sa zúčastnili štyria účastníci: Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia. Vydražené boli všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 milióna eur, čo je o zhruba jedenásť percent viac ako súčet vyvolávacích cien.

Štvrtý operátor na svete

„Sme potešení dôverou investorov, ktorá sa prejavila aj v ponúkanej jednorazovej úhrade za pridelenie frekvencií,“ povedal Ladislav Mikuš, poverený predseda regulačného operátora.

„Príjemným prekvapením je vstup štvrtého operátora, čo by sa malo prejaviť v rýchlom nasadení nových technológií a v cenovo dostupných službách pre občanov,“ Ladislav Mikuš.

Trvalo to štyri mesiace

Výberové konanie sa začalo 28. augusta 2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie, vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal 30.12.2013 TÚ SR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.

Frekvencie pre operátorov

Orange získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 4,8 MHz v pásme 1800 MHz a 2 x 30 MHz v pásme 2600 MHz.

Slovak Telekom získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 40 MHz v pásme 2600 MHz FDD a 50 MHz v pásme 2600 MHz TDD.

SWAN získal 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz.

Telefónica Slovakia získala 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, a 2 x 0,6 MHz v pásme 1800 MHz.