V každej demokratickej krajine existuje viacero inštitúcií, ktoré fungujú nezávisle a pre blaho občanov. Regulujú rôzne oblasti podnikania a priemyslu. V sektore telekomunikácií to je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej Regulačný úrad).

Pre každý takýto úrad je dôležité, aby mu zákon definoval nielen jasné poslanie ale aj istotu, v ktorej bude fungovať. Ešte do konca prázdnin napríklad predsedu Regulačného úradu volili a odvolávali na návrh vlády poslanci Národnej rady SR. Takto sa volí a odvoláva väčšina podobných vysokých štátnych úradníkov.

Hegerova vláda sa ale rozhodla, že poslanci nepotrebujú toľko právomocí. 14. apríla 2023 schválila a posunula do parlamentu vládnu novelu zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade.

Zásadnou zmenou v zákone je, že predsedu úradu síce aj naďalej volia v parlamente nadpolovičnou väčšinou, ale odvolať ho môže na návrh vlády aj samotný predseda Národnej rady. A poslanci zákon, ktorým sa sami zbavili svojej moci nad regulátorom, schválili hladko na poslednej schôdzi NR SR pred predčasnými voľbami. Zo 127 prítomných zákonodarcov ich 84 hlasovalo za novelu. Prevažne poslanci bývalej vládnej koalície, opozícia sa hlasovania zdržala. 

Nejde však len o jedinú zmenu, ktorou poslanci na tejto schôdzi vykastrovali nezávislosť úradu. Na tom istom rokovaní novelizovali aj zákon o elektronických komunikáciách  č. 452/2021 Z. z.. Kým dovtedy mal Regulačný úrad právomoc v riešení sporov operátorov o prístupe do siete, Ústavnoprávny výbor NR SR pod vedením poslanca OĽANO Milana Vetráka navrhol tento paragraf vypustiť.

Poslanci slovenského parlamentu v ten deň absolvovali doslova cunami hlasovaní o najrozličnejších zákonoch. Argumentáciu spravodajcu, poslanca Milan Svrčeka (SME RODINA), že „rozšírené zásahy deformujú súťaž na trhu a odrádzajú operátorov od potrebných investícií do budovania a rozvoja svojich sietí“ si bez rozmyslu zobrali za svoju. Až 110 zo 120 prítomných poslancov v pléne parlamentu zákon odsúhlasilo ako celok. Ignorovali pritom gestorský výbor, ktorý bol proti tejto „tvorivosti“. Svorne v jednom šíku hlasovali poslanci opozície i koalície.

Zo zákona tak vypadla povinnosť operátorov rokovať o prístupe do siete, ako i právomoc Regulačného úradu rozhodovať o prípadných sporoch. Prístup do siete znamená, že jeden operátor môže využívať sieť iného operátora.

V prípade, ak 4ka nezíska frekvencie v pásme pod 1 GHz potrebné pre plošné pokrytie krajiny a bude chcieť naďalej poskytovať svoje služby, bude musieť využívať národný roaming. Nejde o žiadnu novinku, národný roaming roky používal aj tretí operátor O2, kým si dobudoval svoju sieť. Samozrejme s tým rozdielom, že on nízke frekvencie mal od začiatku a mal teda budovať na čom.

Spomínanou zmenu zákona o elektronických komunikáciách ale nastáva nová situácia. Kým doteraz museli ostatní operátori na požiadavku 4ky reagovať a dať ponuku na prístup do svojej siete, táto povinnosť im zo zákona vypadla. Ak sa teda traja starí operátori rozhodnú (nik nehovorí, že sa kartelovo dohodnú, lebo to by predsa bolo protizákonné) a budú chcieť najmladšieho konkurenta vytlačiť z trhu – postačí,  že jednoducho na výzvu nebudú odpovedať. A kým doteraz mohol v takomto spore rozhodnúť Regulačný úrad, poslanci mu túto právomoci odobrali.

Ak chcel štát zachovať konkurenčné prostredie na trhu mobilných operátorov a nevydať najmladšieho hráča na milosť a nemilosť konkurentov, mal dve možnosti. O možnosť regulovať národný roaming poslanci ale úrad pripravili. Ostáva teda posledná a tou je pripravovaná aukcia frekvencií v pásme 900 MHz. Tam stačí, ak sa regulátor vráti k svojim pôvodným úmyslom, ktoré deklaroval pred tým, než prapodivne otočil v lete svoj názor.

Inak môže nastať to, pred čím paradoxne úrad sám varuje – nárast cien pre koncových zákazníkov až o 27%. V čase, keď štát a politici sľubujú voličom ochranné mechanizmy pred infláciou a nárastom cien energií či potravín, je takýto postup nepochopiteľný a neospravedlniteľný.