Petíciu za zachovanie konkurenčného prostredia na trhu mobilných služieb s bezmála 30-tisíc podpismi odovzdali predstavitelia operátora 4ka na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Cieľom petície je zastaviť rozbehnutú aukciu frekvencií, ktorá je podľa organizátorov petície neprofesionálne pripravená a v konečnom dôsledku môže znamenať pre spotrebiteľov vyššie ceny.

„Konanie štátu vyvoláva otázky o netrasparentnosti celého procesu aukcie, ktorú RÚ menil náhle a za podozrivých podmienok v prospech veľkých operátorov. My a bezmála 30-tisíc občanov žiadame štát o nápravu a vytvorenie konkurenčných podmienok pre štyroch mobilných operátorov,“ hovorí Juraj Ondriš, predseda predstavenstva SWAN, a dodáva: „Dnes sme odovzdali do rúk úradu petičné hárky, ktoré podpísalo bezmála 30-tisíc ľudí. Úrad tak má zákonnú povinnosť sa petíciou zaoberať.“

Ešte v roku 2022 sa zdalo, že štát pri nadchádzajúcej aukcii kľúčových pásiem 4ke pomôže. Regulačný úrad totiž plánoval 900 MHz pásmo najmladšiemu operátorovi „podržať“ tak, aby ho mohol kúpiť prednostne, pred Orangeom, Telekomom a O2. Dôvod takejto pomoci sa mal skrývať v snahe dorovnať silu operátorov a podporiť konkurenčné prostredie na trhu.

Nakoniec je však všetko inak a regulátor podľa aktuálneho návrhu plánuje ponúknuť sedem blokov 900 MHz pásma o veľkosti 2 x 5 MHz, pričom každý operátor si bude môcť kúpiť maximálne dva takéto frekvenčné bloky.

To na prvý pohľad vyzerá férovo, no 4ka však argumentuje tým, že je menšia a ekonomicky slabšia, s konkurenciou podporovanou nadnárodnými matkami sa preto v tomto smere nemôže rovnať. Navyše, 4ka ako jediná spomedzi všetkých operátorov doteraz nemá žiadne frekvencie v pásme pod 1 GHz, čím je voči konkurencii znevýhodnená.

Nakoniec je však všetko inak a regulátor podľa aktuálneho návrhu plánuje ponúknuť sedem blokov 900 MHz pásma o veľkosti 2 x 5 MHz, pričom každý operátor si bude môcť kúpiť maximálne dva takéto frekvenčné bloky. To na prvý pohľad vyzerá férovo, no 4ka však argumentuje tým, že je menšia a ekonomicky slabšia, s konkurenciou podporovanou nadnárodnými matkami sa preto v tomto smere nemôže rovnať. Navyše, 4ka ako jediná spomedzi všetkých operátorov doteraz nemá žiadne frekvencie v pásme pod 1 GHz, čím je voči konkurencii znevýhodnená.

4ke hrozili vážne problémy aj možný koniec

„Dražiť sa bude 7 blokov pásma, čo je číslo nedeliteľné 4 tak, aby sa dali frekvencie rovnomerne rozdeliť medzi štvoricu mobilných operátorov. A preto chcel pôvodne úrad uprednostniť toho, kto nemá nič – teda žiadne frekvencie pod 1 GHz. Dorovnal by tak pomery na trhu a vytvoril podmienky pre rovnocennú súťaž. Od decembra 2022 do leta 2023 sa ale zjavne čosi udialo a úradníci zmenili názor. Koncom augusta 2023 zverejnili dokument, ktorý už žiadne podobné tzv. spektrálne limity neobsahuje,“ uvádza 4ka.

Nadchádzajúca dražba licencií bude podľa 4ky kľúčová, pásma sa totiž prideľujú na minimálne 20 rokov. Ak teda 4ka neuspeje teraz, môže byť v kľúčovom spektre na dve dekády odkázaná znova len na národný roaming.

Operátor dokonca pripomína príbeh zo susedného Maďarska. Na tamojší trh rovnako vstúpil 4. operátor – Digi Mobil –, ktorý bojoval s rovnakým osudom ako 4ka – mal len frekvencie vhodné do miest a nie na vidiek. Tamojší regulátor nijako nezasiahol a konkurenčná trojica, na rozdiel od Orangeu u nás, odmietla Digi Mobilu sprístupniť národný roaming. Púť 4. operátora nakoniec v lete 2023 v Maďarsku skončila úplne.

Úspešnou petíciou sa musí zaoberať štát

Telekomunikačný operátor 4ka vyzbieral za necelé dva týždne pod petíciu takmer 30 tisíc podpisov občanov Slovenska. Štvrtý operátor tak vyzbieral takmer trojnásobok potrebných podpisov a ide tak o jednu z najúspešnejších petícií za posledné roky. Štát má teraz zákonnú povinnosť sa petíciou zaoberať, prešetriť a do 30 pracovných dní oznámiť výsledok vybavenia.

https://fontech.startitup.sk/4ka-odovzdala-30-tisic-podpisov-za-peticiu/