O motivácii štátu priniesť na slovenský trh nového hráča v roku 2013 nebolo pochýb. „Vstup štvrtého mobilného operátora na slovenský trh, ktorým je spoločnosť SWAN, by sa mal prejaviť v rýchlom nasadení nových technológií. Ponúkané služby by sa mali zároveň stať cenovo dostupnejšie,“ toto predpovedal po skončení výberového konania vtedajší hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Komentoval tak iniciatívu úradu priniesť na trh nového hráča a novinárom pridal aj úspešné príklady zo zahraničia. Napríklad vo Francúzsku nováčik priniesol zákazníkom dovtedy nevídane nízke ceny.

Napriek tomu, že od štvrtého operátora očakával štát razantnejší nástup nových technológií a zároveň výhodnejšie ceny pre zákazníka, regulátor sa prejavil pri jeho kolíske skôr ako menej prajná sudička. V porovnaní so starším súrodencom mu nadelil toho menej a navyše za viac peňazí.

Veď si to porovnajme. V roku 2006 na základe výsledkov výberového konania, získala spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. pri svojom vstupe na trh mobilných sietí ako tretí mobilný operátor na Slovensku, časť frekvencií v pásmach 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 28/29 GHz v rozsahu spolu až 2 x 45 MHz na obdobie 20 rokov, teda kompletnú sadu frekvencií potrebnú pre výstavbu novej mobilnej siete. Nováčik SWAN, a.s., v roku 2013 získal iba frekvencie v pásme 1800 MHz v rozsahu spolu 2 x 15 MHz na obdobie 15 rokov. Tieto frekvencie sú však pre ich kratší dosah určené pre pokrývanie mestských oblastí a nehodia sa na budovanie pokrytia mimo miest a v hornatých oblastiach.

O2 za svoj prídel zaplatila jednorazovú úhradu vo výške 150 mil. SKK, teda cca 4,98 mil. eur. Trhová penetrácia bola v danom období na úrovni cca. 80%. Cena pre SWAN za omnoho menšie spektrum bola vyššia. Operátor jednorazovo zaplatil 6,6 mil. eur, aj keď trh bol v tom čase už pokrytý na úrovni cca 120%. To znamená viac mobilov ako obyvateľov.

Teda spoločnosť O2 Slovakia  získala plnú „minimálnu frekvenčnú výbavu“ nevyhnutnú na  prevádzku efektívneho mobilného operátora na dlhšie obdobie a za cenu nižšiu, než za akú získala spoločnosť SWAN frekvencie len v pásme 1800 MHz.

SWAN, ktorý neskôr začal predávať svoje služby pod značkou 4ka, bol tak už pri štarte znevýhodnený  tým, že mal k dispozícii len malý rozsah frekvencií v pásme, v ktorom nie je možné efektívne dosiahnuť celoplošné pokrytie. Regulátor preto pri aukcii zaviazal ostatných poskytnúť nováčikovi, ak sám dosiahne pokrytie na úrovni min. 20% obyvateľstva, tzv. národný roaming. Konkurencii sa prirodzene nechcelo pustiť nového žraloka do svojich sieti a tak, napriek rozhodnutiu telekomunikačného úradu sa poskytnutiu prístupu vyhýbali, pristúpili k obštrukciám. Aj keď podľa stanovených pravidiel by mohla 4ka vstúpiť na trh už pred Vianocami 2014, reálne sa tak stalo takmer až o rok neskôr. Napriek jasne stanovený pravidlám totiž štát nebol schopný dosiahnuť, aby operátori jeho reguláciu rešpektovali.